Στην παρούσα ανάρτηση εξετάζεται η περίπτωση ύπαρξης άτυπου περιπροθετικού
κατάγματος μηριαίου σε ασθενή που λαμβάνει αντιοστεοπορωτική αγωγή (
διφωσφονικά , denosumab ) επί σειρά ετών.