Ο «καρπιαίος σωλήνας» είναι ένας στενός σωλήνας στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού. Το «πάτωμα» του σωλήνα διαμορφώνεται από τα οστά του καρπού ενώ η «οροφή» του σχηματίζεται από μια ισχυρή δεσμίδα συνδετικού ιστού που ονομάζεται «εγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού». Μέσα στο σωλήνα περνά το μέσο νεύρο, το οποίο παρέχει την αισθητικότητα στην παλαμιαία πλευρά του…

Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι παρούσες οδηγίες έχουν στόχο να παράσχουν γενικές πληροφορίες για τις συνήθεις ενδείξεις της αρθροσκόπησης του ισχίου, τις προσδοκίες πριν από μία αρθροσκόπηση, τους σημαντικούς κινδύνους και γενικές οδηγίες για το αναμενόμενο πρόγραμμα αποθεραπείας. Σε καμμία περίπτωση δεν καλύπτονται…

Η αρθρίτιδα υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, ωστόσο οι πιο κοινές είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως διαφορετικές μόνο στον 20ο αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τον 18ο αιώνα όλοι οι τύποι αρθρίτιδας θεωρείτο ότι οφείλονταν στην ουρική αρθρίτιδα (ποδάγρα). Οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι…

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Υποδοχείς αιμοπεταλίων όπου δρουν τα αντιαιμοπεταλιακά Ο τραυματισμός ενός αιμοφόρου αγγείου πυροδοτεί μία αλληλουχία αντιδράσεων: 1) αγγειοσύσπαση προς μείωση της αιματικής ροής, 2) δημιουργία εμβόλου αιμοπεταλίων στην εστία του τραύματος που περιλαμβάνει προσκόλληση, ενεργοποίηση και συσσώρευση αιμοπεταλίων και 3) πήξη του αίματος η οποία περιλαμβάνει μία περίπλοκη ομάδα αντιδράσεων πρωτεασών….