Βιογραφικό Ιατρού

Διευθυντής Ορθοπαιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών

Απόφοιτος και αριστούχος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα Ορθοπαιδικής (1982)

Επαγγελματική προϋπηρεσία σε όλες τις βαθμίδες του Ε.Σ.Υ. ως ειδικευμένος Ορθοπαιδικός (Επιμελητής Β’, Επιμελητής Α’, Αναπληρωτής Διευθυντής) και από το 2017 έως το 2014 Συντονιστής Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Επαγγελματική και επιστημονική δραστηριοποίηση σε όλο το εύρος των ορθοπαιδικών παθήσεων. Έμφαση και εξειδίκευση στην Επανορθωτική Χειρουργική Ενηλίκων και ιδιαίτερα στη χειρουργική θεραπεία της βαριάς οστεοαρθροπάθειας του Ισχίου και του Γόνατος (ολική αρθοπλαστική αλλά και στην Αναθεώρηση παλαιότερων χαλαρωμένων ή αποτυχημένων αρθροπλαστικών). Παράλληλα η μακρά ενασχόληση με τη βιολογία και συμπεριφορά του οστεοπορωτικού και γηράσκοντος σκελετού και η χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων υπερηλίκων, καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα της επιστημονικής και πρακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η εξειδίκευση προκύπτει από την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις χιλιάδες ολικών αρθροπλαστικών και αναθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στην πολύχρονη θητεία στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και την επιλεκτική ενσωμάτωση στην κλινική και χειρουργική πρακτική αποδεδειγμένα με επιτυχών «νέων» δεδομένων. Η εξειδίκευση και εμπειρία αποτυπώνεται ανάμεσα σε άλλα σε επιστημονικές ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια (180) σε Εισηγήσεις και Διαλέξεις (100) σε Δημοσιεύσεις Ελληνικές (40) και ξενόγλωσσες, σε σειρά μαθημάτων σε Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα και σε ενεργό ενασχόληση σε Επιστημονικές και διοικητικές δραστηριότητες Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού Οστών κ.α.)

Η τρέχουσα ενασχόληση επικεντρώνεται στις ολικές αρθροπλαστικές Ισχίου και Γόνατος σύμφωνα με τις επικρατούσες σύγχρονες αντιλήψεις, στις δύσκολες και προβληματικές Αναθεωρήσεις παλαιών χαλαρωμένων αποτυχημένων ή επώδυνων αρθροπλαστικών, στη διαχείριση των προβλημάτων του γηράσκοντος σκελετού (οστεοπορωτικά κατάγματα, κατάγματα υπερηλίκων, οστεοαρθοπάθεια κ.α.) όπως επίσης και σε προβλήματα Γενικής Ορθοπαιδικής.

Δείτε το αναλυτικό βιογραφικό.